De sfeer in de MR-fractie in het parlement van de Franse gemeenschap blijft zichtbaar koeltjes. Donderdag namen MR-parlementsleden van de verschillende partijstrekkingen in de commissie Financiën en Sport plaats tegenover elkaar, terwijl ze gebruikelijk naast elkaar zitten omdat ze tot dezelfde fractie behoren.

Fractieleidster Françisse Bertieaux en Gilles Mouyard zaten op hun normale plaatsen, maar Jean-Luc Crucke en Caroline Persoons wisselden van stoel. Die laatsten toonden op die manier nogmaals dat ze zich niet kunnen vinden in de procedure die gevolgd werd voor de aanduiding van de gemeenschapssenatoren. Crucke verklaarde eerder zelfs van plan te zijn op te stappen als commissievoorzitter.

Crucke, Persoons en Destexhe (de twee laatste waren kandidaat-senatoren) verwijten Bertieaux en haar entourage dat ze vorige week al een kandidatenlijst, zonder hun namen erop, heeft laten ondertekenen door een aantal fractieleden.

Volgens het trio houdt die démarche allerminst rekening met de wens van MR-voorzitter Didier Reynders. Bertieaux verdedigde zich door te stellen dat ze - zij het telefonisch - alle fractieleden heeft geconsulteerd en dat allen vrijelijk hun keuze hebben kunnen uitspreken.