Informateur Bart De Wever (N-VA) heeft er zijn eerste consultatieronde opzitten. Morgen ontvangt hij de minister-presidenten van de deelregeringen.

De Wever had deze voormiddag gesprekken met Kamervoorzitter Patrick Dewael en Senaatsvoorzitter Armand De Decker. De Decker verklaarde achteraf dat hij De Wever een goede kans op slagen geeft.

Kamervoorzitter, Patrick Dewael (Open VLD), was als eerste aan de beurt. Dewael wilde na afloop niets kwijt over de inhoud van het gesprek.

'Staatshervorming zonder MR onmogelijk'

Nadien kwam Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) langs. Die verklaarde achteraf dat hij De Wever een goede kans om te slagen geeft. 'Hij doet het goed. En ik zeg het na 30 jaar ervaring'. De Senaatsvoorzitter omschreef zijn onderhoud met informateur De Wever als positief, aangenaam en intellectueel open.

De Decker herhaalde nogmaals dat het FDF voor de MR geen obstakel zal vormen om over een staatshervorming te onderhandelen. De Senaatsvoorzitter stelde dat de MR al drie jaar zegt bereid te zijn mee te werken aan een staatshervorming en voegde er aan toe dat dit ook voor het FDF het geval is.

Hij hoopt dat samen met het FDF een onderhandelde oplossing kan worden gevonden, met een gemeenschappelijk Franstalig standpunt. Vanmorgen verklaarde De Decker in Le Soir dat een staatshervorming zonder de MR volgens hem onmogelijk is.

Gouverneur Nationale Bank schetst financieel plaatje

Na de voorzitters van Kamer en Senaat was het de beurt aan de gouverneur van de Nationale Bank om bij informateur Bart De Wever langs te komen. Gouverneur Guy Quaden had het achteraf over een zeer goed gesprek over de economische situatie en economische perspectieven van de wereld, van Europa en van België in het bijzonder.

De Wever kreeg vooral de cijfers te horen uit het jongste verslag van de NBB, die vorige week al wereldkundig waren gemaakt. Quaden schetste de twee grote uitdagingen waar ons land voor staat: de sanering van de overheidsfinanciën en de nood aan meer groeipotentieel en effectieve groei.

De topman van de Nationale Bank benadrukte dat België zijn Europese engagementen moet honoreren. Dat betekent een tekort op de begroting van 4,1 procent volgend jaar, een tekort van 3 procent in 2012 en drie jaar later opnieuw met een begroting in evenwicht aanknopen.

Hij herhaalde dat hij zich geen enkele grote saneringsoperatie herinnert in België, maar ook in vele andere landen, die voor de volledige honderd procent gebaseerd waren op een vermindering van de uitgaven. Ook in de huidige begroting staan nieuwe ontvangsten, merkte Quaden op.

Hij doelde daarmee op de taks op banken en kerncentrales. Wat absoluut moet worden uitgesloten, aldus nog Quaden, is een nieuwe verhoging van de lasten of parafiscale lasten op arbeid.

Yves Leterme als laatste aan de beurt

Na de middag was het de beurt aan ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V). Hij heeft 1,5 uur met de De Wever gesproken.  Leterme legde achteraf geen verklaringen af.

Vanaf morgen komen de minister-presidenten van de deelregeringen langs in de Wetstraat 10. Overleg met de vertegenwoordigers van de vakbonden en werkgevers staat ook nog op de agenda van deze week.

De partijvoorzitters, die de meest centrale rol spelen in de vorming van een nieuwe regering, komen pas volgende week aan de beurt. De Wever zal de komende dagen wel al informele contacten hebben met verschillende toppolitici. 

De Wever hoopt binnen twee weken klaar te zijn met zijn opdracht. Hij zegt dat zijn informatieopdracht pas geslaagd zal zijn als hij de formateur zicht kan geven op de contouren van een akkoord en een regeringsploeg die de volle vier jaar kan uitdoen. 'Dat houdt dus in dat ik in staat zou moeten zijn om alvast een principeakkoord te sluiten.' Een tweederdemeerderheid is voor hem niet absoluut noodzakelijk.