Bijna driekwart van de Vlaamse ondernemers is ervan overtuigd dat de economische problemen alleen op te lossen zijn als er een grondige staatshervorming komt. Dat blijkt uit een rondvraag bij ruim 900 Vlaamse ondernemers door ondernemersorganisatie Unizo.

"Ook voor ondernemers waren dit communautaire verkiezingen", zei Karel Van Eetvelt, de gedelegeerd bestuurder van Unizo, woensdag "Ze zien een staatshervorming als het middel om een omgeving te creëren die groei mogelijk maakt."

Ongeveer driekwart van de ondernemers vindt dat Vlaanderen meer ondernemersbevoegdheden moet krijgen. Dat is een gelijkaardig percentage als bij eenzelfde onderzoek in 2006, maar meer ondernemers noemen dergelijke bevoegdheidsverschuiving nu "zeer belangrijk". Ze willen vooral dat Vlaanderen meer te zeggen krijgt over vestigingsvoorwaarden, werkloosheid en vennootschapsbelasting.

Zevenenzeventig procent vindt dat er duidelijke afspraken moeten zijn over een verdere bevoegdheidsoverdracht, vooraleer er een regering gevormd wordt. Toch willen ze het federale niveau niet helemaal uitkleden: 90 procent gaat akkoord dat een staatshervorming de federale overheid meer middelen moet geven voor basistaken als veiligheid en pensioenen.

Unizo vroeg de deelnemers ook waar er bespaard kan worden. Zij noemen maatregelen inzake werkloosheid, brugpensioen en tijdskrediet. "De groei van de sociale zekerheid kan men niet volhouden", aldus Van Eetvelt.

Ook een slankere overheid en nieuwe inkomsten - via fraudebestrijding, accijnzen op tabak en een taks op speculatieve transacties - schuiven de ondernemers naar voor. Besparen door bepaalde aftrekposten te schrappen of hogere accijnzen op benzine of stookolie, is uit den boze. Ook de notionele intrestaftrek moet voor de meeste ondernemers blijven bestaan.