De tweede EU-conferentie over de gevolgen van het milieu op de gezondheid die dit najaar plaats heeft, zit in nauwe schoentjes. De Vlaamse regering komt niet over de brug. Daar was nochtans op gerekend. Voor het thema Milieu en Gezondheid is Vlaanderen altijd een voortrekker geweest.

Dat laatste was ook de reden waarom de organisatie Environment and Public Health in 1991 mede opgericht werd door het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). De Vlaamse regering ondersteunde de eerste EU-Conferentie Milieu en Gezondheid in 1993 voluit.

Tegen de verwachtingen in, haakt ze nu af, ofschoon het thema perfect past in de agenda van haar Pact Vlaanderen 2020.

De conferentie vormt ook een van de hoogtepunten van het Belgisch EU-voorzitterschap maar de federale regering en de Nationale Cel Leefmilieu en Gezondheid haakten ook af, ‘wegens beperkte middelen en andere prioriteiten’.

De Europese Commissie en het Europees parlement komen nog wel over de brug, maar dat volstaat niet. Of de conferentie uit de kosten raakt, is zeer de vraag.

Het wegvallen van de steun laat de weg helemaal open voor andere spelers, zoals de Franse energie- en nutsbedrijven die zouden willen sponsoren.