Energieverbruik voor eerst in 25 jaar gedaald
Foto: an
Het wereldwijde energieverbruik is het voorbije jaar voor het eerst sinds 1982 gedaald. Een verklaring ligt bij de economische crisis.

Het energieverbruik zakte met 1,1 procent tegenover 2008, zo blijkt uit de jaarstatistieken van het olieconcern BP.

Terwijl er in de industrielanden een daling met 5 procent was (tot het laagste peil in tien jaar), verbruikte de rest van de wereld 2,7 procent meer energie. Vooral in China nam de energiehonger toe.

Het olieverbruik steeg met 1,7 procent, het gasverbruik daalde met 2,1 procent. De vraag naar kolen bleef stabiel wegens de toegenomen import in China. Het gebruik van kernenergie lag lager, terwijl die van hernieuwbare energiebronnen steeg.

Parallel met het lagere verbruik, daalden ook de prijzen.

Maar intussen is het wereldwijde energieverbruik opnieuw gestegen, aldus BP. Dit betekent dat er verder moet geïnvesteerd worden in de exploratie en productie, verklaarde BP-manager Iain Conn.

De wereldwijde oliereserves bedragen volgens het concern 1.333 miljard vaten of genoeg voor de volgende 45,7 jaar. Voor gas zijn er nog voor bijna 63 jaar voldoende voorraden en voor steenkool 119 jaar.