In een memorandum aan alle politieke partijen vraagt de Internet Society (Isoc) dat ons land eindelijk werk maakt van een degelijke wetgeving rond online privacy, digitale criminaliteit en beveiliging.

De vereniging van internetprofessionals dringt al langer aan op duidelijke regels over het respect voor de persoonlijke levenssfeer op het internet. Momenteel wordt die materie grotendeels overgelaten aan de interpretatie door rechtbanken, en dat kan volgens Isoc niet de bedoeling zijn. Naast wettelijke regels vraagt de organisatie ook een versterking van de bevoegdheden en middelen van de Privacycommissie (die vb ook controles ter plaatse moet uitvoeren)

Ook de Belgische wetgeving op digitale criminaliteit laat te wensen over, zegt Isoc Belgium. De organisatie dringt aan op een regeling voor klokkenluiders, zodat die niet langer het risico lopen op vervolging, en op een parlementaire commissie die de materie op de voet kan volgen. Ook moet de afdeling cybercriminaliteit van de federale politie, de FCCU, meer middelen krijgen.

Isoc vindt ook dat de veiligheid en privacy van de elektronische identiteitskaart (eID) nog steeds niet op punt staan. De overheid moet een gespecialiseerde dienst in het leven roepen om de kaart te verbeteren en problemen op te vangen.

Ten slotte dringt Isoc aan op de uitvoering van het wetsartikel dat elke internetklant recht geeft op een gratis veiligheidspakket met antivirus, firewall en antispam. ‘Dit artikel werd tot nu toe niet uitgevoerd omdat de internetproviders beloofd hebben om de beveiliging van hun netwerken op zich te verbeteren. Maar ze hebben enkel de duurdere abonnementen voorzien van een zogenaamde gratis beveiliging. Ook de projecten die het gebruik van het internet willen bevorderen hebben geen permanent beveiligingspakket voorzien.’