BHV van de baan
Open VLD en Vlaamse Belang in de Kamer, links onder Corinne de Permentier van MR in de kleuren van de Belgische vlag Foto: belga
'De splitsingsvoorstellen voor Brussel-Halle-Vilvoorde zijn van de baan tot na de vorming van een nieuwe regering', zegt Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD). Dat is een gevolg van de alarmbelprocedure die de Franstalige partijen ingezet hebben. Het Vlaamse splitsingsvoorstel voor BHV kwam daardoor niet op de agenda. Dewael gaat over tot de gewone agenda van de plenaire Kamer.

Van de verwachte heisa bij het begin van de plenaire zitting in de Kamer kwam vanmiddag niet veel in huis. Dewael kwam bij het begin van de zitting meteen op de motie voor de alarmbelprocedure. 'Daardoor wordt de parlementaire behandeling meteen opgeschort, zelfs tot na de vorming van een nieuwe regering', aldus Dewael

Vlaams Belang-fractieleider Gerolf Annemans probeerde nog vergeefs aan het woord te komen via een ordemotie, maar die werd door Dewael onontvankelijk verklaard.

Na wat boegeroep, werd er meteen daarna overgegaan tot de orde van de dag. Daarbij onder meer een resolutievoorstel over de aantrekkelijkheid van de huisartsgeneeskunde in landelijke gebieden en het boerkaverbod.

Verrassing?

N-VA heeft nog een verrassing in petto. 'We hebben een resolutie ingediend waarmee we de regering kunnen opdragen de verkiezingen te houden met een gesplitste kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde', zegt kamerlid Ben Weyts (N-VA). 'Met een Vlaamse meerderheid kunnen we dit goedkeuren.' Hij is ervan overtuigd dat de Franstalige partijen geen vertragingsmanoeuvres kunnen gebruiken tegen zo'n resolutie.

Alarmbelprocedure

Na de vergadering van de kamerfractieleiders staken Daniel Bacquelaine (MR), Thierry Giet (PS), Christian Brotcorne (CDH) en Muriel Gerkens (Ecolo) de koppen bij elkaar over de timing van de alarmbelprocedure. De Franstalige fractieleiders hebben beslist de motie die de procedure in gang zet meteen in te dienen bij de griffie van de Kamer.

Patrick Dewael maakt tijdens de zitting bekend dat drie vierde van de leden van de Franstalige taalgroep de alarmbelprocedure heeft ingezet.

De Vlaamse partijen krijgen daardoor niet de kans om de wetsvoorstellen voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde te agenderen. De wetsvoorstellen worden dan meteen overgemaakt aan de regering. Die heeft dan dertig dagen de tijd om advies te geven. Maar omdat de regering gevallen is en er straks verkiezingen aankomen, verdwijnt het parlementaire dossier definitief van tafel. Het is nog maar de tweede keer dat de alarmbel in ons land is geluid. De eerste keer was in 1985.

Olivier Maingain (MR) wou pas op het allerlaatste moment aan de alarmbel trekken om 'zo weinig mogelijk van de dertig dagen vertraging te verspillen'. Hij wou pas ingrijpen als de voorstellen op de agenda van de Kamer stonden. 

'Procedure is een kogelvrije vest'

Bacquelaine benadrukte dat het initiatief er komt na een nieuwe poging van de Vlamingen om de wetsvoorstellen plenair te laten behandelen. ‘Wij kunnen dat niet aanvaarden. Dit is een provocatie, een agressie. Dat één gemeenschap iets unilateraal wil opleggen, is voor ons onaanvaardbaar’, stelde de Franstalige liberaal.

Thierry Giet voegde eraan toe dat de alarmbel de zaken ook moet doen kalmeren. Een gelijkaardig geluid viel te horen bij Muriel Gerkens. ‘De procedure is voor ons zoals een kogelvrije vest, maar maakt het mogelijk voort te onderhandelen en de kalmte te doen terugkeren’, klonk het.