Mgr. Roger Vangheluwe, de vijfentwintigste bisschop van Brugge, werd op 7 november 1936 in Roeselare geboren. Op 1 februari 1963 werd hij priester gewijd en op 19 december 1984 volgde zijn benoeming tot bisschop van Brugge. Zijn bisschopswijding vond op 3 februari 1985 in Brugge plaats.

Aan de K.U.Leuven behaalde Vangheluwe het licentiaatdiploma in de theologie en bijbelse talen en het kandidatuurdiploma in de wiskunde. Na zijn priesterwijding kreeg Vangheluwe diverse benoemingen in het onderwijs, de parochiepastoraal en als proost van sociale werken.

Van 1968 tot 1984 was hij professor aan het Grootseminarie in Brugge. In 1969 werd hij benoemd tot districtvicaris (district Centrum: Izegem, Roeselare, Staden en Tielt) in het vicariaat voor de parochiepastoraal. Van 1977 tot 1984 was hij secretaris van dit vicariaat.

Tot nu toe vertegenwoordigde de bisschop van Brugge de bisschoppenconferentie bij de K.U.Leuven. Vangheluwe was tot vandaag ook voorzitter van de bisschoppelijke commissie 'diaconie' van de bisschoppenconferentie. Daarnaast was hij onder meer referendaris bij Caritas Catholica Vlaanderen en bij het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede.

Vrijdag werd op een persconferentie officieel aangekondigd dat bisschop Vangheluwe ontslag nam na een zaak van seksueel misbruik.