Fietsteam moet zorgen voor betere fietspaden
Foto: emv
Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits zal in 2010 100 miljoen euro investeren in meer dan 200 fietsinfrastructuurprojecten. Een speciaal Fietsteam moet de projecten mee aansturen en werkt intussen aan een meerjarenprogramma voor 2011-2014.

Vlaanderen werkt al jaren aan de realisatie van een grootschalig fietsroutenetwerk van 12.000 kilometer. Van dat netwerk is nog maar een kwart tot een derde gerealiseerd.

Een van de oorzaken van de moeizame realisatie is dat er verschillende diensten en overheden betrokken zijn bij de aanleg van fietsinfrastructuur en dat er op het terrein onduidelijkheid bestaat over wie instaat voor een bepaald strook fietspad of de aanleg van een fietstunnel.

Om de zaken te stroomlijnen heeft minister Crevits een Fietsteam opgericht. Dat team bestaat onder meer uit mensen uit de administratie, de Vlaamse fietsmanager, De Lijn, de provincies en de gemeenten. Dat Fietsteam werkte nu een eerste integraal investeringsprogramma uit voor 2010. Daarbij bepaalt het Fietsteam ook wie moet instaan voor de realisatie van een project.

Het programma 2010 bevat 100 miljoen euro aan middelen. Die worden ingezet voor de realisatie van 200 projecten: 52 in Vlaams-Brabant, 49 in West-Vlaanderen, 48 in Oost-Vlaanderen, 45 in Antwerpen en 27 in Limburg.

Het gaat om 200 projecten die in 2010 worden uitgevoerd of waarvan de uitvoering dit jaar minstens wordt opgestart.