Pierre-Yves Jeholet, MR-volksvertegenwoordiger in het parlement van de Franse gemeenschap, heeft een voorstel van decreet ingediend dat ouders verplicht hun kind vanaf de leeftijd van twee en half op school in te schrijven.

"Inschrijven betekent niet dat ze verplicht alle dagen naar school moeten", preciseert hij in La Dernière Heure.

Volgens Jeholet gaat het om een sociale maatregel omdat ze aan de bevoegde diensten toelaat "families in moeilijkheden op te sporen en hen de nodige hulp te bieden om een regelmatige aanwezigheid van het kind op school te stimuleren".

In 2003 diende Jeholet op federaal niveau al eens een wetsvoorstel in met de bedoeling om de leerplicht van zes naar vijf jaar te verlagen. Maar volgens La Dernière Heure stootte dat toen op Vlaams verzet.