BRUSSEL - Er is woensdagavond een crisis ontstaan binnen de federale regering over het toekennen van voorwaardelijke invrijheidstellingen. "De regering is in moeilijkheden", bevestigde vice-premier en minister van Justitie Laurette Onkelinx woensdagavond op Une-Télé (RTBF).
De VLD vraagt aan de minister van Justitie om geen voorwaardelijke invrijheidstellingen meer toe te staan voor veroordeelden met een zwaar verleden, en dat tot 1 januari. Vanaf die datum zullen de strafuitvoeringsrechtbanken zich uitspreken over voorwaardelijke invrijheidstellingen.

De minister van Justitie heeft woensdag gezegd dat wanneer zij bevoegd is (namelijk wanneer het gaat om een voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op het uitwijzen van een buitenlander), zij elk dossier zal terugsturen naar het openbaar ministerie, als de procureur des konings en het parket-generaal tegenstrijdige adviezen afleveren.

De VLD vroeg woensdag om de handtekening in te trekken die de partij had geplaatst onder de eenvoudige motie die werd ingediend naar aanleiding van het kamerdebat over Hoxha. Technisch gezien heeft dat geen gevolgen. De Kamer zal zich pas over de motie buigen nadat de plenaire vergadering zich op donderdag 12 oktober na de beleidsverklaring zal hebben uitgesproken over het vertrouwen in de regering.

Politiek gezien gaat het anders. Tijdens zijn toespraak naar aanleiding van eerste zitting van het Waalse parlement had PS-voorzitter Elio Di Rupo de liberale vleugel van de regering opgeroepen tot loyauteit. Hij voegde er aan toe dat hij geen woordbreuk meer zou accepteren.

Laurette Onkelinx liet op de RTBF weten dat ze wacht "op een initiatief van de eerste minister" Guy Verhofstadt om het vertrouwen te herstellen. De PS-minister herinnerde er aan dat de regering zich de komende dagen zal moeten buigen over de begroting voor 2007. Daarvoor is er vertrouwen nodig, aldus Onkelinx.