Algemeen rookverbod ten laatste in 2014
Foto: internet

De fractieleiders van de meerderheid in de Kamer en in de Senaat hebben vrijdag een akkoord bereikt over een algemeen rookverbod in biercafés. Het verbod komt er ten laatste op 1 juli 2014. Het rookverbod in eetcafés gaat volgend jaar al in.

De Kamer had eerder een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor het huidige rookverbod zou worden uitgebreid. Vanaf januari volgend jaar zou daardoor enkel nog mogen worden gerookt in cafés waar geen bereide maaltijden worden geserveerd. De Senaat amendeerde die tekst en via een wisselmeerderheid stemden de senatoren een algemeen rookverbod vanaf 2012.
      
De tekst verhuisde daarop terug naar de Kamer, waar de liberalen ervoor ijverden terug te keren naar de initiële tekst. Ze kregen daarbij steun uit onverwachte hoek, toen ook PS-voorzitter Elio Di Rupo liet weten zich ook achter het oorspronkelijke voorstel te scharen. CD&V en CDH bleven achter een algemeen rookverbod staan.

Ultieme vergadering
      
Vrijdagmorgen vond daarom een ultieme vergadering plaats tussen de fractieleiders van de meerderheidspartijen in Kamer en Senaat. Eerder op de dag vond al een onderhoud plaats met premier Yves Leterme (CD&V).

Bij de start van de vergadering bleek de verdeeldheid nog groot  tussen de verschillende politieke partijen. De liberalen en de PS waren gekant tegen een algemeen rookverbod. 2012 was voor hen niet haalbaar. CD&V daarentegen was een voorstander.

Compromis

Uiteindelijk kwam er een compromis: het rookverbod komt er ten vroegste op 1 juli 2012 en ten laatste op 1 juli 2014 én de regering zal samenzitten met de sector om te zoeken naar begeleidende maatregelen. Er wordt gedacht aan het versoepelen van de wetgeving rond studentenarbeid.

Het is de bedoeling dat enerzijds de tekst wordt goedgekeurd met een rookverbod in alle cafés waar ook bereide etenswaren worden geserveerd vanaf 1 januari 2010. De Kamercommissie Volksgezondheid zal dit rookverbod volgende week dinsdag in de commissie goedkeuren en donderdag in de plenaire vergadering. Anderzijds zou de meerderheid een wetsvoorstel indienen en stemmen dat voorziet in een totaal rookverbod in de horeca ten laatste op 1 juli 2014.