Geen van de Vlaamse partijen kan zich vinden in het voorstel van Filip Dewinter (VB) om ook in Vlaanderen een minarettenverbod in te voeren. Dat blijkt uit een rondvraag bij de verschillende fractieleiders in het Vlaams parlement. Lode Vereeck (LDD) toont zich wel voorstander om 'als partij van de directe democratie' de kwestie via een referendum aan de bevolking voor te leggen.

'Mijn aanvoelen is dat we in Vlaanderen op een goed kader rond ruimtelijke ordening kunnen terugvallen', reageerde SP.A-fractieleider Peter Vanvelthoven op het voorstel van Vlaams Belang om ook bij ons een minarettenverbod op te leggen. Bij de andere Vlaamse partijen was een gelijkaardig geluid te horen.

Allemaal zijn ze overtuigd dat het probleem zich momenteel niet stelt en willen er dan ook verder geen aandacht aan geven. Sven Gatz (Open VLD) vraagt zich af 'waarom we problemen zouden moeten importeren uit Zwitserland.' Dat zal volgens hem de spanningen in de samenleving slechts doen toenemen.

'Je voelt dat Dewinter weer op zoek is om een 'clash of civilizations' aan te wakkeren,' aldus partijwoordvoerder van N-VA, Jeroen Overmeer. Hij vermoedt dat Dewinter met zijn voorstel ook interne bedoelingen heeft.

Enkel bij LDD klonk het lichtjes anders. Fractievoorzitter Lode Vereeck herinnerde dat zijn partij voor godsdienstvrijheid is, zolang die de scheiding tussen kerk en staat respecteert. Hij ziet de hele kwestie in de eerste plaats als een symbooldossier, maar is wel bereid de vraag via een referendum voor te leggen aan de bevolking.