Een Belg op de zes is het afgelopen jaar het slachtoffer van discriminatie geweest. Dat blijkt uit een Eurobarometerrapport van de Europese Commissie.

Uit interviews afgenomen bij 26.756 Europeanen blijkt dat 16 procent de laatste twaalf maanden het slachtoffer zijn geweest van discriminatie. Bij de ondervraagde Belgen ligt dat percentage op 17 procent. De meeste discriminatie gebeurt op basis van leeftijd, geslacht, etnische origine of omwille van een handicap.    

In ons land is discriminatie omwille van etnische origine het wijdst verspreid. Zo'n 71 procent van de respondenten gaf aan zich hierdoor benadeeld te voelen. Ongelijke behandeling op basis van een handicap (63 procent) of religie (54 procent) komen op de tweede en de derde plaats.      

Tolerant

Belgen zijn ook grotendeels voorstander van meer toegang voor vrouwen, gehandicapten of homoseksuelen tot politieke topfuncties. Minder eensgezindheid is er over toegang van ouderen, mensen van allochtone afkomst en personen met een andere religie tot die posten.       

62 procent van de Belgen kent ten slotte mindervalide personen of mensen met een andere religie in zijn vrienden- of kennissenkring. 53 procent zegt bevriend te zijn met homoseksuele personen tegenover gemiddeld 38% van de Europeanen.