Het parlement van de Franse Gemeenschap zal bij het Grondwettelijk Hof een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring starten tegen het Vlaams decreet over de inspectie van de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten. Dat hebben de voorzitters van de vier Franstalige partijen woensdagmiddag bekendgemaakt na afloop van een vergadering over communautaire kwesties.

Het Vlaamse decreet, dat regelt dat de inspectie van de Franstalige scholen in de Vlaamse rand rond Brussel in de toekomst zal gebeuren door Vlaamse inspecteurs, zette kwaad bloed bij de Franstaligen. PS-voorzitter Elio De Rupo riep zijn collega-voorzitters bij elkaar om te beslissen hoe te reageren op deze 'provocatie'.

Na afloop van de vergadering meldde Di Rupo dat de Franstalige partijvoorzitters beslist hebben dat ze het Franse Gemeenschapsparlement zullen vragen om het decreet bij het Grondwettelijk Hof aan te vechten.

'Het decreet verstoort het onderwijs van bijna 3.000 Franstalige kinderen en het leven van vele families', aldus Di Rupo. 'Bovendien schendt het artikel 5 van de bijzondere wet van 1971, die stelt dat de Vlaamse Gemeenschap het akkoord moet hebben van de Franse Gemeenschap om de huidige wetgeving aan te passen, wat niet het geval is.'

Naast de juridische stappen ondernemen de Franstaligen ook politieke acties. Ze zullen de Franstalige minister van Leerplichtonderwijs vragen contact op te nemen met haar Vlaamse collega om over de kwestie te overleggen.