Het parlement van de Duitstalige gemeenschap heeft maandagavond een nieuw belangenconflict ingeroepen tegen het voorstel om de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) te splitsen. Het dossier belandt daardoor opnieuw voor 120 dagen in de koelkast. De Duitstaligen hopen dat Vlamingen en Franstaligen die tijd gebruiken om een onderhandelde oplossing te zoeken.

Van de 25 parlementsleden in Eupen stemden enkel de twee leden van Vivant tegen. Die partij meent dat de Duitstaligen zich beter niet mengen in de communautaire discussie tussen Vlamingen en Franstaligen. "We moeten neutraal blijven in dit dossier. Als Duitstaligen hebben we hierbij niets te winnen", zei fractieleider Michael Balter. De Duitstalige gemeenschapssenator Berni Collas onthield zich.

De meerderheid van socialisten, liberalen (met uitzondering van Collas) en de Duitstalige ProDG-partij stemden voor het belangenconflict. Ook de oppositiepartijen Ecolo en de christendemocraten deden dat. Die laatsten hebben lang getwijfeld "Maar België is een compromis. Als er over existentiële zaken geen consensus is, komen het land en ook de gewesten en gemeenschappen in gevaar", zei fractieleider van de CSP Pascal Arimont. Hij sprak van "veelvuldig overleg" met de zustepartijen CD&V en cdH.

De Duitstaligen menen dat er best een consensus komt rond BHV. "Het is belangrijk om tijd en ruimte te laten voor onderhandelingen en een onderhandelde oplossing", zei de socialistische fractieleider Charles Servaty (SP).