De oppositiepartijen in het parlement van de Duitstalige gemeenschap hebben woensdag kritiek geuit op de houding van hun minister-president, Karl-Heinz Lambertz, over het eventuele belangenconflict in het dossier-BHV. Ze vinden dat de regeringsleider te zeer op het terrein van het parlement komt.

Bijna elke dag verschijnt Lambertz voor de camera's om het over het belangenconflict te hebben, hekelen de fractieleiders van de oppositiepartijen. Volgens Pascal Arimont (CSP), Franziska Franzen (Ecolo) en Michael Balter (Vivant) heeft de minister-president de voorwaarden gesteld voor het inroepen van belangenconflicten, zonder daarin de parlementsleden van zijn gemeenschap te kennen.

Lambertz kondigde woensdag na afloop van het Overlegcomité aan dat de Duitstalige partijen maandagavond rond de tafel gaan zitten. Maar volgens de oppositie is het aan de parlementsvoorzitter om de partijvoorzitters, de fractieleiders, de minister-president en de Duitstalige mandatarissen op het federale en Waalse niveau uit te nodigen om zich over het belangenconflict te buigen.

'Als puntje bij paaltje komt, moet de beslissing door het Duitstalige parlement worden genomen, en niet door haar regering', luidt het.