Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vinden het niet kunnen dat het parlement van de Duitstalige gemeenschap een belangenconflict zou inroepen tegen het wetsvoorstel over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. 'Rechtsmisbruik', vindt Vlaams Belang. 'Een verkrachting van de rechtsstaat', meent N-VA.

Beide oppositiepartijen noemen het absurd dat de belangen van de Duitstaligen zouden worden geschaad door het dossier-BHV. 'In zijn ontmoeting met voorzitter Bart De Wever vorige week vrijdag had (minister-president) Lambertz dat zelf ook toegegeven: de Duitstaligen hebben geen enkel intrinsiek belang bij wat er zich afspeelt in Brussel-Halle-Vilvoorde', stelt Vlaams N-VA-parlementslid Mark Demesmaeker.

Zijn collega in de Kamer Ben Weyts herinnert eraan dat Lambertz vorige week nog had gesteld dat hij een signaal verwachtte vanuit Vlaamse hoek. Hij vraagt zich dan ook af of premier Herman Van Rompuy 'een smeekbede' aan Lambertz heeft gedaan, of dat CD&V en Open VLD hebben gevraagd een belangenconflict in te dienen.

Vlaams Belang vindt dat het instrument van het belangenconflict wordt misbruikt om te verhinderen dat de democratische besluitvorming zijn weg kan gaan. 'Indien nog moest worden aangetoond dat België een ronduit ondemocratische constructie is, is dat bij deze gebeurd', stellen voorzitter Bruno Valkeniers, gemeenschapssenator Joris Van Hauthem en Kamerlid Bart Laeremans.