Maingain (FDF) wil dat Brussels parlement belangenconflict inroept
Foto: belga
FDF-voorzitter Olivier Maingain wil dat het Brussels parlement en niet het parlement van de Duitstalige gemeenschap een nieuw belangenconflict inroept tegen het Vlaams splitsingsvoorstel dat in de Kamer over Brussel-Halle-Vilvoorde voorligt.

Volgende week loopt het derde belangenconflict af dat de behandeling van het wetsvoorstel bevriest. Iedereen gaat ervan uit dat de Duitstalige gemeenschap nu hetzelfde zal doen, maar de Duitstaligen zijn zelf nog niet overtuigd van de noodzaak daarvan.

Minister-president Karl-Heinz Lambertz wil eerst de vergadering van het Overlegcomité van volgende woensdag afwachten vooraleer zich hierover uit te spreken. Hij liet ook al verstaan de demarche pas te doen als ook de Vlamingen hierom vragen. N-VA-voorzitter Bart De Wever trok deze week nog naar Eupen om Lambertz te overtuigen dit vooral niet te doen.

'Ik kan de houding van de Duitstaligen begrijpen, aangezien zij niet de eerste betrokken partij zijn in dit dossier en omdat het Brussels parlement, dat wel rechtstreeks betrokken is, deze procedure nog niet heeft aangegrepen', verklaarde Maingain.

Op de vraag of hij niet vreest voor communautaire problemen binnen de Brusselse meerderheid antwoordde de FDF-voorzitter 'dat hij zich moeilijk kan voorstellen dat de Vlamingen in het Brussels parlement zich geen zorgen maken over de institutionele stabiliteit van Brussel en het land en dat ze wel het spel van de N-VA en het Vlaams Belang zouden meespelen'.