Bij de funderingswerken aan nieuwbouwproject 'de Vierschaer' aan de Scheldekaaien in Antwerpen hebben stadsarcheologen verschillende Gallo-Romeinse graven ontdekt die dateren uit de tweede en derde eeuw na Christus.

'Deze opmerkelijke vondst plaatst het Gallo-Romeins verleden van Antwerpen in een nieuw daglicht. Het aantreffen van deze graven op deze plek in het historisch stadscentrum roept vragen op omtrent de aard en chronologie van de toenmalige nederzettingen', zegt stadsarcheoloog Tim Bellens.

In de zomer van 2008 stootte de projectontwikkelaar bij voorbereidingswerken aan de werf aan de Jordaenskaai, ter hoogte van de Burchtgracht en de Zakstraat, op de resten van de historische stadsomwalling uit het jaar 900. Daarop werd besloten om verdedigingswal te bewaren en te integreren in het woonproject. 

Tijdens de verdere opgravingen troffen archeologen nu ook tal van sporen uit de Gallo-Romeinse periode aan. Blikvangers hierbij zijn brandrestengraven, waarbij crematieresten samen met bijgaven in een kuiltje werden geplaatst. De grafgiften in aardewerk, glas of metaal vertellen meer over het dodenritueel. Dit welbepaald type van grafstructuur kent een ruime verspreiding in de Scheldevallei, al is het aantreffen ervan in een historische stadskern - in dit geval de middeleeuwse burchtzone, eerder zeldzaam.