Met een ambitieus plan ’België, digitaal hart van Europa. 2010-2015’ wil minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne het internetgebruik in ons land nog verbeteren. Hij heeft een dertigtal actiepunten uitgewerkt. Zo wil hij dat vanaf volgend jaar elke nieuwbouwwoning voorzien wordt om glasvezel te kunnen binnenhalen.

Vandaag beschikt 70 procent van de huishoudens in België over een computer. 64 procent van de gezinnen heeft daarmee toegang tot het internet. Dat is 4 procent meer dan in 2007 en 10 procent meer dan in 2006. De kloof met andere landen zoals Duitsland en Nederland wordt kleiner, maar toch wil minister van Ondernemen en Vereenvoudiging Van Quickenborne (Open Vld) de lat naar omhoog.

Eén van de doelstellingen van het plan is om tegen 2015 90 procent van de gezinnen aan te sluiten op breedband (in plaats van 64 procent vandaag). Concreet wil hij dat vanaf 2010 in elk nieuwbouwhuis voorzieningen komen om glasvezel binnen te brengen en zo snel internet mogelijk te maken. Het initiatief voor de uitrol van de zogenaamde Fiber-to-the-home (FTTH) kan voor hem overgelaten worden aan de privé-investeerders. Van Quickenborne zal voor de concrete uitwerking nog samen zitten met de verschillende operatoren van de telecomsector.

Ook in het onderwijs stelt Van Quickenborne een ambitieuze doelstelling voorop. Zo pleit hij ervoor dat tegen 2015 één kind op twee een pc ter beschikking heeft tijdens elke les en wel vanaf 6 jaar. In plaats van les ’over’ de computer droomt hij immers van les ’met’ de computer. Dit is nodig, zo luidt het, om onze samenleving concurrentieel te houden en de sociale kloof te bestrijden.

Tenslotte wil de minister de elektronische administratie nog uitbreiden, tele- en thuiswerken stimuleren, en e-commerce nog aantrekkelijker maken.

Voor het kostenplaatje van het digitaliseringsplan richt de Open Vld’er zich grotendeels op private financiering. 15 CEO’s (Microsoft, KBC, Tessenderlo Chemie, Google, Telenet, BASE, Agoria, Beltug, Cisco,...) hebben dinsdag als teken van goede wil tot samenwerking al het plan ondertekend. Al wordt er ook gestreefd naar een bundeling van budgetten tussen de verschillende overheden.

Maar concrete financieringsplannen zijn er voorlopig nog niet. Qua return on investment voor mogelijke financiers sloot de minister evenwel beperkte vormen van reclame of advertising (bvb. op de nieuwe klascomputers) niet uit.