N-VA wil maximum één belangenconflict per beslissing
Foto: rr

 N-VA-kamerlid Ben Weyts dient een wetsvoorstel in waardoor er nog maar één belangenconflict kan worden ingeroepen tegen één en dezelfde beslissing zodat er geen carrousel meer kan ontstaan van opeenvolgende belangenconflicten van diverse parlementen. 

Weyts doet dat nadat het Grondwettelijk Hof zich vorige week onbevoegd verklaarde om zich uit te spreken over de grondwettelijkheid van de belangenconflicten van het Waals parlement. De N-VA was naar het Hof gestapt omdat het Waals parlement volgens de partij flagrant misbruik maakt van de belangenconflictprocedure 'en zo bewust de democratie blokkeert'.

 
In januari van dit jaar riep het Waals parlement twee belangenconflicten in tegen het decreet dat de Vlaamse inspectiebevoegdheid inzake het faciliteitenonderwijs bevestigt, en tegen het wetsvoorstel over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat gebeurde nadat eerder het parlement van de Franse gemeenschap en het parlement van de Franstalige Brusselaars (COCOF) hetzelfde gedaan hadden.
      
Volgens de N-VA kunnen de vijf parlementen die door Franstalige partijen gedomineerd worden door elk na elkaar een belangenconflict in te roepen de behandeling van een voorstel voor een termijn van minstens 600 dagen schorsen. De Vlaamse gemeenschap kan via het Vlaams parlement slechts één belangenconflict inroepen.
 
'We kunnen evengoed de deuren van onze parlementen sluiten. En ze enkel weer opendoen als het de Franstalige politici belieft. Want uiteindelijk beslissen zíj welk voorstel al dan niet mag passeren', vindt Ben Weyts.
      
In februari dienden Vlaams Belangfractieleider Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers in de Senaat een voorstel van bijzondere wet in dat achtereenvolgende belangenconflicten doorverschillende parlementen onmogelijk maakt. De tekst voorziet dat de procedure van het belangenconflict binnen de dertig dagen na de indiening van het verslag van de commissiewerkzaamheden wordt opgestart.