Annemie Turtelboom vervangt Guido De Padt als minister van Binnenlandse Zaken. De Padt verdwijnt echter niet uit de ploeg-Van Rompuy. Hij wordt regeringscommissaris 'belast met het opstarten van een audit van de federale overheid'. Dat zijn premier Herman Van Rompuy en de voorzitters van de vijf meerderheidspartijen gisteravond overeen gekomen.

Guy Vanhengel (Open VLD) wordt in de federale regering vicepremier en minister van Begroting. Staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) blijft ook bevoegd voor Begroting, maar valt daarvoor voortaan onder de voogdij van Vanhengel.

Asiel

Wathelet krijgt er Asiel en Migratie bij, een bevoegdheid die tot nu toe in handen was van Open VLD'ster Annemie Turtelboom. Philippe Courard (PS) krijgt Maatschappelijke Integratie. Aan die functie is de bevoegdheid over de opvang van asielzoekers gekoppeld.

Samen met het vertrek van Marie Arena (PS) uit de federale regering moet de verhuis van Turtelboom ervoor zorgen dat het asieldossier gedeblokkeerd raakt.

Verwacht

De andere verschuivingen waren al eerder bekend. Zoals verwacht wordt gewezen premier Yves Leterme (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel in opvolging van Karel De Gucht, die verhuisd is naar de Europese Commissie.

Bij de PS wordt Michel Daerden zoals verwacht minister voor Pensioenen en Grootstedenbeleid. Hij neemt die bevoegdheid over van Arena.

Philippe Courard neemt overigens ook Armoedebeleid over van staatssecretaris Jean-Marc Delizée. Delizée wordt zelf bevoegd voor Gehandicaptenbeleid, een functie die tot nu toe bekleed werd door Julie Fernandez Fernandez (PS). Zij verdwijnt uit de regering.