De Brusselse regering bestaat aan Franstalige kant uit PS, Ecolo en CDH, aan Vlaamse kant uit Open VLD, CD&V en Groen!

Charles Picqué

PS

 • Minister-president
 • Ruimtelijke Ordening
 • Voogdij over de gemeenten

Evelyne Huytebroeck

Ecolo

 • Leefmilieu
 • Energie
 • Stadsvernieuwing

Benoît Cerexhe

CDH

 • Economie
 • Buitenlandse Handel
 • Werk
 • Wetenschappelijk Onderzoek

Jean-Luc Vanraes

Open VLD

 • Financiën
 • Begroting
 • Externe Betrekkingen

Brigitte Grouwels

CD&V

 • Openbare Werken
 • Mobiliteit
 • voogdij over de Brusselse Haven
 • voogdij over de MIVB
 • taxi's

Emir Kir (staatssecretaris)

PS

 • Openbare Netheid
 • Monumenten en Landschappen

Christos Doulkeridis (staatssecretaris)

Ecolo

 • Wonen
 • Brandweer

Bruno De Lille (staatssecretaris)

Groen!

 • Mobiliteit
 • Gelijke Kansen
 • Openbaar Ambt