Vlaamse ministers ingezworen
Kris Peeters heeft net de eed gezworen Foto: reuters

Vlaams minister-president Kris Peeters heeft rond de middag bij de koning de eed afgelegd. Kort daarvoor had hij, samen met zijn regeringsploeg, al de eed gezworen voor het Vlaams Parlement. Daarmee is de nieuwe regeringsploeg vertrokken voor de komende vijf jaar.

Om 12.14 uur vanmiddag, iets later dan gepland, legden de negen nieuwe Vlaamse ministers de eed af. Allen zworen ze trouw aan de koning en de grondwet - ook de N-VA-ministers Geert Bourgeois en Philippe Muyters.

Eerder was Jan Peumans verkozen als voorzitter van het parlement. Hij krijgt zes ondervoorzitters naast zich: Carl Decaluwé (CD&V), Marijke Dillen (Vlaams Belang), Dirk Van Mechelen (Open VLD), Mia De Vits (SP.A), Jos De Meyer (CD&V) en Joris Van Hauthem (Vlaams Belang). De drie secretarissen zijn Veerle Heeren (CD&V), Marino Keulen (Open VLD) en Bart Martens (SP.A).

De vertraging kwam er omdat de vergadering twee keer moest geschorst worden: een eerste keer omdat de SP.A-fractie te laat kwam, een tweede keer omdat de fractieleiders zouden kunnen discussiëren over de uitbreiding van het bureau.

Film van de zitting 

12.14 uur:  Kris Peeters zweert als eerste trouw aan de grondwet, gevolgd door Ingrid Lieten, Geert Bourgeois, Jo Vandeurzen, Hilde Crevits, Freya Van den Bossche, Philippe Muyters, Joke Schauvliege en Pascal Smet.

12.13 uur: Daarmee is de nieuwe regering aanvaard. De kandidaat-ministers komen naar voor, voor de eedaflegging.

11.12 uur: Kris Van Dijck: 'Dit is wettelijk zo voorzien: de kiezer kiest het parlement, het parlement kiest de regering.' 

12.10 uur: Ludwig Decaluwé antwoordt dat gekozen is voor een goede mix van mensen met politieke ervaring en met maatschappelijke ervaring. 'Dat maakt van deze regering net een sterke regering.'

 12.08 uur: Alleen LDD-fractieleider Lode Vereeck wil reageren. Hij merkt op dat een aantal kandidaten niet democratisch verkozen zijn.

12.07 uur: Peumans overloopt nog eens de kandidaat-ministers: Kris Peeters, Ingrid Lieten, Gert Bourgeois, Jo Vandeurzen, Hilde Crevits, Freya Van den Bossche, Philippe Muyters, Joke Schauvliege, Pascal Smet

12.06 uur: De kersverse parlementsvoorzitter gaat over tot de verkiezing van de Vlaamse regering.

12.05 uur: 'Ik zal de voorzitter zijn van alle 123 parlementsleden.'

12.03 uur: 'Ik voel mij hier een bevoorrecht man. Enerzijds omdat ik de derde Limburger ben die op deze stoel mag plaatsnemen - dat levert het voordeel op dat de vergaderingen iets trager maar des te duidelijker gaan verlopen.Anderzijds omdat ik de tweede voorzitter ben uit een democratische Vlaams-Nationalistische partij', herinnert Peumans aan VU'er Coppieters.

12.00 uur: 'Ik beschouw het als een grote eer op op deze voorzitterstoel te mogen zitten', zegt Peumans. 'Ik ben niet van plan om van deze functie een bloempotfunctie te maken.'

11.59 uur: Jan Peumans spreekt het parlement toe.

11.56 uur. De kandidaat-ondervoorzitters:

  • Carl Decaluwé
  • Dirk Van Mechelen
  • Marijke Dillen
  • Mia De Vits
  • Jos De Meyer
  • Joris Van Hauthem

Voorgedragen als secretaris: Veerle Heeren, Marino Keulen en Bart Martens

11.55 uur: Er zijn geen tegenkandidaten voor Jan Peumans.

11.53 uur. Filip Watteeuw (Groen!) : Het parlement moet een eigen voorzitter kunnen kiezen, los van de regeringsvorming.

11.50 uur. Filip Dewinter (Vlaams Belang) merkt op dat een parlementsvoorzitter neutraal moet zijn, en werpt een ballonnetje op: waarom geen parlementsvoorzitter aanduiden uit de oppositie?

11.48 uur. N-VA-fractieleider Kris Van Dijck draagt Jan Peumans voor als voorzitter van het Vlaams Parlement.

11.47 uur. Het parlement beslist om het bureau uit te breiden van acht naar tien, maar dat moet wel budgetneutraal gebeuren, dat wil zeggen dat de personeelskost en werkingsmiddelen niet mogen stijgen.

11.44 uur. Belga meldt dat Peter Vanvelthoven fractieleider wordt voor SP.A in het Vlaams Parlemnt.

11.42 uur. Er wordt gediscussieerd of het bureau moet worden uitgebreid, dan wel beperkt. 

11.40 uur. De zitting wordt hervat.

11.39 uur. Ook Bart Tommelein, Vlaams Parlementslid voor Open VLD, reageert. 'Ik ga niet alles van boven tot beneden afbreken: er zullen ongetwijfeld goede dingen gebeuren. Maar wij gaan wel een goede oppositie voeren: niet een oppositie die alles afbreekt maar een oppositie ten dienste van het parlement.'

11.36 uur: John Crombez, die getipt was als minister maar uit de boot viel, is niet teleurgesteld. 'We hebben een heel sterke ploeg', zegt hij in Villa Politica. 'Zowel Peter Vanvelthoven als Frank Vandenbroucke staan achter de keuzes die Caroline Gennez heeft gemaakt. Het is normaal dat mensen teleurgesteld zijn, maar zij steunen de ploeg.'

 11.30 uur: 'Frank Vandenbroucke heeft gezegd dat hij de nieuwe ploeg een heel goede ploeg vindt, en wenst ons alle succes toe.' Kersvers minister van Onderwijs Pascal Smet geeft op Villa Politica toe dat Frank Vandenbroucke teleurgesteld is dat hij geen minister is geworden, maar ontkent dat dat zijn voorganger bitter is.

De Brusselse kritiek van de voorbije weken, dat Smet geen goede ploegspeler is, nuanceert hij. 'Ik was verbaasd. Ik heb al die jaren in team gewerkt. Het is een makkelijke truc om, als je van iemand af wil, te zeggen 'Dat is een moeilijke mens'. Natuurlijk botst het soms: ik wil inderdaad vechten voor mijn ideeën. Want je gaat in de politiek om een betere maatschappij te maken.'

11.25 uur. In de wandelgangen vertelt Eric Van Rompuy (CD&V) over zijn teleurstelling dat Jan Peumans, en niet hijzelf, parlementsvoorzitter is. 

11.22 uur.  De zitting wordt tien minuten geschorst, zodat de fractieleiders over het voorstel van Decaluwé kunnen discussiëren. 

11.20 uur. Ludwig Decaluwé van CD&V stelt vast dat de coalitie geen meerderheid heeft in het uitgebreid bureau. Hij stelt voor om het bureau uit te breiden met twee nieuwe ondervoorzitters.

11.18 uur. De zitting wordt heropend, met leden van SP.A dit keer.

11.12 uur. De zitting wordt vijf minuten geschorst. Er is dan nog niemand van SP.A aanwezig in het parlement. 

 11.11 uur. Jan Peumans merkt op dat niet hijzelf, maar Kris Van Dijck voorgedragen is als fractieleider voor N-VA.

11.09 uur. Interim-voorzitter Sauwens leest voor dat twee CD&V-parlementsleden aan hun mandaat verzaken. Brigitte Grouwels wordt minister in de Brusselse regering, Yves Leterme blijft in de Senaat. Hun opvolgers Paul Delva en Jan Durnez leggen de eed af als parlementslid.

11.08 uur: Interim-voorzitter Johan Sauwens opent de zitting met een paar miniuten vertraging. 

11.00 uur: Zo meteen leggen de negen Vlaamse ministers de eed af bij parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA). De publiekstribune en de persbanken zijn helemaal volgelopen voor de gelegenheid.