Vlaamse parlementsleden leggen eed af
Foto: belga

In het Vlaams parlement hebben de 124 parlementsleden die op 7 juni werden verkozen de eed afgelegd. Dat gebeurde tijdens de installatievergadering van het Vlaams Parlement.

De installatievergadering werd geleid door tijdelijk voorzitter Johan Sauwens (CD&V), geflankeerd door de twee jongste parlementsleden Hermes Sanctorum (Groen! ) en Jean-Jacques De Gucht (Open VLD).

Van de 124 verkozenen verzaken er voorlopig dertien aan hun mandaat. Twee andere verkozenen, Yves Leterme en Brigitte Grouwels van CD&V, waren dinsdag 'verhinderd'. Aan hen wordt gevraagd bij de eerstvolgende plenaire vergadering de eed af te leggen.

De eedaflegging verliep zonder incidenten. Andere punten zoals de samenstelling van de fracties, de benoeming van het bureau en de aanduiding van een nieuwe parlementsvoorzitter zijn met twee weken uitgesteld.