Na de Senaat eerder op de dag, heeft de plenaire Kamer na een lang en kalm debat woensdag met ruime meerderheid het verslag van de gemengde bankencommissie goedgekeurd. Er waren 93 stemmen voor op een totaal van 118. Vlaams Belang verwierp het verslag (15 tegenstemmen) omdat het niet alle aanbevelingen steunt. Voornamelijk N-VA en Lijst Dedecker (LDD) onthielden zich (tien onthoudingen).

Aan de stemming ging een lang debat vooraf. Maar buiten een ideologisch "robbertje" - ’onzichtbare hand versus het falen van de gedereguleerde markt’ - tussen liberaal Herman De Croo (Open Vld) en socialist Yvan Mayeur (PS) leverde dat debat weinig vuurwerk op. De aanbevelingen om een nieuwe bankencrisis te vermijden, bijvoorbeeld de opsplitsing van spaar- en zakenbanken, werden dan ook vorige week op de onthouding van Vlaams Belang na, unaniem gesteund in de commissie. LDD en N-VA hadden in de commissie geen stemrecht.

Alle partijen zijn het in grote lijnen eens dat er een strengere controle moet komen op de financiële wereld.
Onder de partijen die woensdag voor het rapport en de aanbevelingen van de bankencommissie stemden, was er ook een consensus, net als eerder op de dag in de Senaat, over een opvolgingscommissie die onder meer moet nagaan in welke mate de regering de aanbevelingen in de praktijk omzet. Verder zou dergelijke commissie - het is nog niet duidelijk of het al dan niet om een gemengde commissie zou gaan - ook de aanbevelingen voor een nieuwe financiële architectuur van de rapporten Lamfalussy (België) en Delarosière (Europa) opvolgen.
Alle partijen haalden tijdens het debat voornamelijk "hun" commissieaanbevelingen aan. Verder ging het vaak ook over de aanpak van de bankencrisis door de regering.

Zo hekelden zowel Vlaams Belang als N-VA opnieuw dat de commissie opgezet werd als een bijzondere commissie en niet als een volwaardige parlementaire onderzoekscommissie. "De rekening wordt niet politiek gepresenteerd", maar is voor de belastingbetalers, aldus Gerolf Annemans (Vlaams Belang). "Daarom vinden wij dat de commissie een politieke mislukking is."

Ook Meryem Almaci van Groen! hekelde het regeringsoptreden. "De regering heeft de crisis ronduit amateuristisch beheerd. De redding (van Fortis) was een voorbeeld van verwarring." Maar "de financiële crisis die we nu meemaken is een kans om schoon schip te maken."

Sp.a’er Peter Van Velthoven zei dan weer, net als anderen, dat het werk van de commissie niet bij de aanbevelingen mag blijven. "De regering moet die ter hande nemen en onmiddellijk ingrijpen. Maar we plaatsen grote vraagtekens bij de wil van de regering om er iets van te maken", luidde het. Rob van de Velde van LDD hekelde dan weer het "open einde" van de commissie wat betreft de aanbeveling over de toekomst van de macro- en microprudentiële controle in België. Daar werden immers de drie pistes opengelaten in de aanbevelingen.

De belangrijkste kritiek bij hem is evenwel de "afdwingbaarheid" van het rapport.
Na het debat herhaalde vicepremier en minister van Financiën Didier Reynders (MR) de grote lijnen van het discours dat hij woensdagvoormiddag in de Senaat hield.