Het Vlaams parlement werkt morgen de laatste plenaire vergaderingen af voor de verkiezingen van 7 juni. Na de eindstemming over een pak decreten en resoluties gaat het parlement in campagnereces. 
In principe komt het parlement op maandag 30 juni terug samen voor de eedaflegging van de nieuwe parlementsleden. Zoals bekend komt een pak parlementsleden na de verkiezingen niet terug.
 
In de laatste week voor de kiescampagne echt van start gaat, had het Vlaams parlement nog een hele boterham af te werken. Op de agenda stonden maar liefst elf ontwerpen en een tiental voorstellen van decreet, tien resolutievoorstellen en een aantal wijzigingen aan het parlementslreglement. 
      
Vanmiddag werd het laatste vragenuurtje van deze legislatuur gehouden. Dit moest even geschorst worden door de afwezigheid van ministers. Volgens parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten (Open VLD) betoont de Vlaamse regering te weinig respect voor het Vlaams parlement.
      
Na de eindstemming gaat het Vlaamse parlement in campagnereces. Anders dan Kamer en Senaat wordt het Vlaams parlement niet ontbonden en kan het in principe nog voor de verkiezingen bijeengeroepen worden.