Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) wil een initiatief nemen om het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek inzake taalwetgeving te beschouwen als een openbaar ziekenhuis. Concreet wil dat zeggen dat alle personeelsleden tweetalig zouden moeten zijn. Dat heeft De Crem laten verstaan aan N-VA-kamerlid Ben Weyts.

Weyts had samen met Vlaams Belang-kamerlid Bart Laeremans vragen gesteld na klachten over het taalgebruik in het militair hospitaal.

Enkele weken geleden wilde het verzorgend personeel een zwaar verbrande Nederlandstalige patiënt enkel in het Frans helpen.

Het militair hospitaal is wettelijk een eenheid met gemengd taalregime. Voor het personeel geldt geen wettelijke verplichting tot tweetaligheid.

Maar volgens minister De Crem wordt bij de selectie van verzorgend personeel wel rekening gehouden met de kennis van de beide landstalen. Ook voor het onthaalpersoneel geldt geen verplichte tweetaligheid, maar wordt er volgens De Crem 'over gewaakt dat de kandidaten zich in de andere taal kunnen uitdrukken, zodanig dat iedereen in zijn eigen taal geholpen kan worden'.

Volgens N-VA-kamerlid Weyts worden Vlamingen die zich in het Nederlands willen uitdrukken 'onvriendelijk behandeld' en weigert het personeel aan het onthaal Nederlands te spreken met als argument dat het niet verplicht is.

Minister De Crem is volgens Weyts bereid een initiatief te nemen om het militair hospitaal in de toekomst inzake taalwetgeving te beschouwen als een openbaar ziekenhuis. Dan zou van alle personeelsleden een tweetaligheid vereist worden. 'Ik juich zulk initiatief vanzelfsprekend toe en ben verheugd dat de minister ingaat op mijn suggestie', aldus Weyts.