Helft vrienden raak je binnen de zeven jaar kwijt
Foto: rr

 Ongeveer de helft van je vrienden en kennissen raak je binnen zeven jaar kwijt. Dat is één van de conclusies van socioloog Gerald Mollenhorst van de Universiteit Utrecht. Mollenhorst onderzocht hoe de context waarin we mensen ontmoeten ons persoonlijk netwerk beïnvloedt. 

 

Uit het onderzoek van Mollenhorst blijkt dat netwerken niet krimpen, terwijl dat volgens Amerikaans onderzoek welhet geval zou zijn. In zeven jaar bleek de gemiddelde omvang van persoonlijke netwerken opvallend stabiel. Maar in die zeven jaar tijd blijken we wel veel netwerkleden te vervangen door andere mensen.

Slechts dertig procent van de discussiepartners en praktische helpers vervulde zeven jaar later nog dezelfde functie. En maar 48 procent maakt nog deel uit van het netwerk.

 

Voorkeur of context?

 

 

Mollenhorst bevestigt met zijn onderzoek ook dat je persoonlijke netwerken niet alleen vormt op basis van je eigen keuzes. Die keuzes worden beperkt door ontmoetingsgelegenheden. Een sterke aanwijzing daarvoor werd geleverd door het feit dat mensen opvallend vaak vrienden kiezen uit een context waar zij eerder al een vriend uit gekozen hebben. Bovendien bleek de mate waarin onze vrienden elkaar onderling kennen sterk afhankelijk te zijn van de context waarin men elkaar ontmoet. 

Sociologen betwisten al jaren in hoeverre persoonlijke netwerken het resultaat zijn van je eigen voorkeur of juist van de context waarin je iemand kunt ontmoeten. Bijvoorbeeld, als je je vrouw niet bij vrienden thuis had leren kennen maar in een louche bar, was ze dan je vrouw geweest en gebleven? 
 
Voor het onderzoek werden 1.007 personen tussen de 18 en 65 jaar ondervraagd. Zeven jaar later werden de respondenten weer opgezocht en 604 personen werden opnieuw geïnterviewd.