De Belgische inflatie is in april stabiel gebeleven op een laag niveau. Aardolieproducten werden duurder, maar elektriciteit en buitenlandse reizen goedkoper.

 De consumptieprijsindex is afgelopen maand gestegen met 0,23 punt tot 111,33 punten, tegenover 111,1 in maart. Het inflatiecijfer komt daarmee uit op 0,6%, nagenoeg evenveel als de 0,62% van maart. Ook elders in Europa lijkt de inflatie zich te stabiliseren op deze lage niveau's.

De gezondheidsindex steeg met 0,1punt tot 111,17 punten. De spilindex, de basis voor de aanpassing van ambtenarenlonen en sociale uitkeringen, werd niet overschreden.

De bescheiden prijsstijgingen in ons land zijn vooral het gevolg van duurdere stookolie en motorbrandstoffen (+2,8%). Ook vakantiedorpen (+33%), aardappelen (+26%) en verse groenten(+2,7%) werden duurder.  De prijzen van elektriciteit (-3,8%), buitenlandse reizen (-3,7%), snijbloemen (-5,9%) en vis (-2,2%) gingen omlaag.