In de meeste Vlaamse kranten wordt woensdag in de commentaren over de tumultueuze aandeelhoudersvergadering van Fortis holding dinsdag de zwarte piet doorgeschoven naar Mischaël Modrikamen. Enkel in Het Belang van Limburg wordt de advocaat bestempeld als een "moedig man".
  • De krant De Tijd schrijft dat Mischaël Modrikamen dinsdag op de aandeelhoudersvergadering van Fortis in Gent naar verwerpelijke praktijken gegrepen heeft om zijn slag thuis te halen. "Onder de regie van Modrikamen terroriseerde een groep van opgehitste minderheidsaandeelhouders de zaal. De manier waarop de welbespraakte volksmenner de massa opzweepte tot ze haast niet meer te controleren was, was ronduit beangstigend", aldus Stefaan Michielsen. "Modrikamen moet duidelijk gemaakt worden dat hij te ver is gegaan. Hij zou daarvoor vervolgd moeten worden, ook al heeft hij wellicht niet liever dan zich in de slachtofferrol te kunnen wentelen. Of hij verdient ten minste een blaam van de orde van advocaten. Want zoiets mag niet getolereerd worden", besluit Michielsen.
  • Kristof Simoens schrijft in Het Nieuwsblad eveneens dat de aandeelhoudersvergadering het toneel vormde van "een schabouwelijk schouwspel". "De manier waarop Modrikamen en de zijnen bijna de hele voormiddag de microfoon monopoliseerden en de schaarse ’dapperen’ uit het ja-kamp intimideerden toen die het aandurfden om het woord te nemen, het was ongezien. (...) Dit is een advocaat onwaardig."
  • In De Morgen stelt Yves Desmet woensdag dat de Fortis-aandeelhouders dinsdag eieren voor hun geld gekozen hebben. "De deal met BNP Paribas heeft tenminste het voordeel dat men zijn verlies een ietsiepietsie heeft kunnen verzachten en dat men in de toekomst iets rustiger de slaap kan vatten wegens verankerd binnen een grotere groep. Maar dat is de inschatting van dit moment. Die kan ooit totaal verkeerd blijken, net zoals destijds de beslissing van de Fortis-top om megalomaan uit te breiden toen verstandig leek, maar uiteindelijk tot dit fiasco leidde."
  • "Een beschamende vertoning", titelt Luc Van der Kelen woensdag in Het Laatste Nieuws. "België komt eruit als een land dat niet in staat is zijn zaken te regelen op een beschaafde manier. (...) De Fortis-saga is zonder meer ontluisterend geweest: eerst voor aap gezet door de Nederlanders, daarna de grootste holding/bank verpatst aan de Fransen, vervolgens de regering overkop gegaan door een oorlog bij gerecht en politiek en ten slotte de geboorte van het financieel hooliganisme."
  • In Gazet van Antwerpen gaat woensdag de aandacht uit naar de schoen die tijdens de aandeelhoudersvergadering naar de Fortis-toplui geworpen werd. "Het wordt een trend. Een dappere Iraakse journalist is ermee begonnen, en sindsdien uiten steeds meer mensen hun ongenoegen door met hun schoen naar hoge heren te gooien", schrijft Kris Vanmarsenille.
  • Ook in Het Belang van Limburg wordt woensdag stilgestaan bij de schoen die geworpen werd. Dominiek Claes vindt het wel "de verdienste van Modrikamen dat hij het aandurfde om te blijven beuken tegen het Belgische financiële establishment, door pertinente vragen te blijven stellen en openheid te eisen. (...) Modrikamen heeft misschien niet op de meest elegante manier gehandeld, hij heeft ten minste de moed gehad om voor zijn gelijk te blijven vechten."