Akkoord over besparingsplan bij Aviapartner
Directie en vakbonden bij Aviapartner hebben kort voor middernacht een protocolakkoord bereikt over inspanningen van de werknemers om de toekomst van het afhandelingsbedrijf veilig te stellen.
Eerder was voor de arbeiders een regeling uitgewerkt. Tijdens de onderhandelingen met bedienden werd een nieuw protocol opgesteld dat voor alle werknemers geldt en dat maandag aan het volledige personeel zal worden voorgelegd.

De vakbonden willen de details van het akkoord voorbehouden aan het personeel maandag. Wel raakte bekend dat er aan de werknemers van Aviapartner een aantal inspanningen zullen gevraagd worden om het bedrijf te redden zoals inlevering van compensatiedagen dat gecompenseerd wordt door dagelijks minder lang te werken.

Er zal onder meer ook meer flexibeler moeten gewerkt worden. Wat dit laatst betreft wordt uiterlijk tegen eind maart een akkoord gesloten.

Aviapartner lichtte de ondernemingsraad vorige week in over de slechte financiële situatie waarin het bedrijf verkeert als gevolg van de hoge schuldenberg en de algemene financiële crisis die tot een vermindering van het passagiers- en cargovervoer heeft geleid. Aan banken wordt een herschikking van de schulden gevraagd.

In de 31 luchthavens waar het bedrijf actief is wordt gezocht naar mogelijkheden tot besparing. In Zaventem verliepen de besprekingen volgens vakbondssecretaris Lode Verschingel (LBC) 'sereen, maar op het scherp van de snee'.

Er is thans zeker geen sprake van eventuele werknemersacties.