PARIJS - De Parijse rechtbank van kort geding heeft vandaag de eis van het hof en van de Belgische regering in de zaak Nicolas-Flammarion ingewilligd. Het hof, daarin gevolgd door de regering, bekomt dat de Franse uitgeverij een rechtzetting moet inlassen in alle exemplaren van het controversiële boek van het publicistenpaar Jean Nicolas-Frédéric Lavachery. Bij niet naleving van de beschikking wordt een dwangsom opgelegd per overtredinng.
In hun boek "Dossier pédophilie: het schandaal van de zaak Dutroux" brengen de auteurs o.m. koning Albert in opspraak door te insinueren dat de vorst in de jaren tachtig heeft deelgenomen aan seksfuiven waar minderjarigen op aanwezig waren.

De raadsmannen van het hof en van de Belgsiche staat pleitten vorige week dat het boek lasterlijke elementen bevat en neerkomt op belediging van een staatshoofd.

De Parijse rechter heeft aan de beschikking een dwangsom gekoppeld van 250 Franse frank (1.537 frank; 38,11 euro) per inbreuk.