LANAKEN - De christelijke vakbond ACV heeft de ontwerp-CAO bij papierproducent Sappi in Lanaken donderdagavond met 93,5 procent goedgekeurd. Dat vernam het persagentschap Belga van vakbondsafgevaardigde Ludo Cox van het ACV. Het ABVV legt de ontwerp-CAO volgende week donderdag ter stemming aan de achterban voor.
De onderhandelingen in het kader van de CAO verliepen erg moeizaam. In de ontwerp-CAO werd de bestaande regeling rond tijdskrediet en brugpensioen behouden.

Het voornemen van de directie om de ,,engagementen'' rond tijdskrediet en brugpensioen opnieuw in te trekken, vormde voor de vakbonden precies de aanleiding om 24-urenstakingen te organiseren en zelfs om een protestbetoging door het centrum van Lanaken te houden. Na drie mislukte verzoeningspogingen werd er dan toch een opening gevonden om opnieuw constructief rond de tafel te gaan zitten.

In ruil voor het laten varen van de eis tot koopkrachtverhoging met één procent van de bonden, engageerde de directie van Sappi Lanaken zich niet te tornen aan de bestaande regelingen inzake brugpensioen en tijdskrediet. Werkgroepen beraden zich de komende weken nog over de manier waarop het bedrijf de nodige besparingen zal kunnen realiseren zonder dat de loonkosten daarbij moeten inboeten, aldus nog Cox.