Bourgeois zoekt alternatief voor vijfminutenregel
BRUSSEL - Vlaams minister van Media, Geert Bourgeois (N-VA), wil nagaan of er alternatieven kunnen worden gevonden voor de vijfminutenregel die kinderen tegen reclame op televisie moet beschermen.
De regel is in de praktijk immers slechts een regel op papier. Hem handhaven in Vlaanderen is derhalve onhoudbaar. Dat schrijft Bourgeois in zijn beleidsbrief Media, waarin hij zijn beleid voor 2005-2006 uit de doeken doet.

Sinds het ontstaan van de commerciële televisie geldt in Vlaanderen de zogenaamde vijfminutenregel. Die bepaalt dat vijf minuten voor en na een kinderprogramma geen reclame of telewinkelen mag worden uitgezonden. De regel geldt enkel voor Vlaamse omroepen. In de praktijk wordt de regel evenwel omzeild door het programmeren van muziekclips voor en na kinderprogramma’s en door het uitzenden van op de Vlaamse jeugd gerichte kinderprogramma’s door buitenlandse omroepen.

Bourgeois overweegt daarom een decretaal initiatief om de vijfminutenregel te vervangen door het opleggen van inhoudelijke vereisten voor reclameboodschappen die gericht zijn op kinderen. Hij plant daarover overleg met de Gezinsbond en verbruikersorganisaties. Veel aandacht gaat in de beleidsbrief naar de volgende beheersovereenkomst met de VRT, die de opdrachten en middelen voor de openbare omroep voor de periode 2007-2011 vastlegt.

Satellietzender

Ter voorbereiding werden al enkele stappen ondernomen. De eigenlijke onderhandelingen met de VRT starten ten laatste begin 2006. In de beleidsbrief somt de minister een aantal punten op die hij wil meenemen bij deze onderhandelingen. Hij verwijst daarbij naar de uitbouw van een VRT-zender op satelliet. ,,Vlaanderen is vandaag één van de weinige regio’s zonder een eigen satellietzender. Dit wordt door vele Vlamingen als een gemis ervaren'', luidt het.

Bourgeois heeft het ook over de archieven van de openbare omroep. ,,In de kelders van de VRT staat een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Vlaanderen.'' De minister wil dat maximaal toegankelijk maken voor de Vlamingen. Ook wil de minister nagaan of en in welke mate het zendpark van de VRT kan worden verzelfstandigd. Voorts wil hij dat de VRT naar een maximale ondertiteling gaat.