Privé-investeerders rusthuizen vragen waarborgregeling (update)
BRUSSEL - De Federatie Onafhankelijk Seniorenzorg (FOS), een organisatie van privé-investeerders in rusthuizen, en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) pleiten voor een waarborgregeling die de bouw van nieuwe rusthuizen moet stimuleren. In het systeem zou de overheid een verzekering afsluiten voor de terugbetaling van hypothecaire leningen die nodig zijn voor de bouw van nieuwe instellingen.
Als een investeerder de lening niet meer kan afbetalen, zou de verzekering dat doen. De overheid zou de premie voor haar rekening nemen. Nu twijfelen veel investeerders om nieuwe rusthuizen te bouwen omdat ze vrezen de lening niet te kunnen afbetalen. Het FOS en de VCB wijzen daarbij op het feit dat particuliere initiatieven nauwelijks of geen beroep kunnen doen op subsidies.

Volgens de VCB moet de overheid naar de verzekeringssector stappen, omdat enkel zij voldoende volume kunnen aanbieden. De sector zal namelijk alleen meedoen als ze het risico voldoende kan spreiden.

Het initiatief biedt niet alleen voordelen voor de investeerders, maar ook voor de senioren in rusthuizen of serviceflats. ,,Ze krijgen meer zekerheid. Als een rusthuis nu zijn lening niet kan afbetalen, staan de bewoners meestal op straat. Die situaties vermijden we met de waarborgregeling.''

Volgens het FOS is de bouw van nieuwe rusthuizen dringend nodig. Nu al kampt de sector met ellenlange wachtlijsten. In het licht van de vergrijzing zullen die de komende jaren, bij een gelijk aanbod, alleen maar langer worden.

De oproep om een waarborgregeling uit te werken is overigens niet nieuw. In oktober 2004 pleitten het FOS en de VCB al eens voor zo’n initiatief. Voor de privéwoningbouw bestaat een gelijkaardige regeling voor particulieren met een laag inkomen.