Belgisch register van broeikasgassen gelanceerd
BRUSSEL - Federaal minister voor Leefmilieu Bruno Tobback heeft vandaag het Belgische register voor broeikasgassen gelanceerd. Dat is een soort beurs waarop bedrijven met een hoog energiegebruik rechten kunnen verhandelen voor de uitstoot van broeikasgassen. Dat moet hen ertoe aanzetten om hun uitstoot te beperken of terug te dringen.

De overheid reikt aan de betrokken bedrijven een bepaalde hoeveelheid rechten uit. Op het einde van het jaar moeten ze evenveel rechten inleveren als ze broeikasgassen hebben uitgestoten. Wie dat niet doet, krijgt een boete die momenteel ongeveer dubbel zo hoog is als het tekort aan rechten.

Bedrijven die meer uitstoten dan ze rechten hebben, kunnen een boete vermijden door via het register extra rechten aan te kopen. Anderzijds kunnen bedrijven die hun uitstoot terugdringen, hun overtollige rechten via het register verkopen aan andere bedrijven.

Alle landen van de EU krijgen een gelijkaardig register en alle registers zijn aan elkaar gelinkt, zodat er op Europees niveau rechten verhandeld kunnen worden. Globaal genomen zijn er doelbewust te weinig rechten toegekend, wat bedrijven die hun uitstoot kunnen verlagen, moet aanzetten dat ook effectief te doen. Het hele systeem moet helpen om de Kyoto-doelstellingen, het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen, te halen.