Een 101-jarige Britse vrouw heeft zich laten dopen en vormen in de anglicaanse kathedraal van Portsmouth, in het zuiden van Engeland.
Toen ze op zekere dag een kerkdienst bijwoonde, kreeg de vrouw de vraag waarom zij niet te communie ging. De vrouw legde uit dat zij niet gedoopt was en evenmin het sacrament van het vormsel had ontvangen en dus niet aan de communie kon deelnemen. Op de vraag of ze niet graag gedoopt en gevormd zou worden, antwoordde de vrouw: ,,Wat! Op mijn leeftijd?".

Ivy Smith werd geboren in een methodistische familie. Toen ze klein was ging zij alle dagen naar de kerk maar noch zij, noch haar dertien broers en zussen werden gedoopt toen zij nog kind waren.