De opleiding en integratie van imams in onze samenleving blijft dode letter. Er is nog altijd geen opleidingsprogramma en er heeft nog geen enkele imam een inburgeringstraject gevolgd. Dit zegt Vlaams parlementslid Gino De Craemer (N-VA).
Eind december 2007 werd een overeenkomst gesloten met het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) van de Universiteit Antwerpen om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een specifiek vormingsinitiatief voor moslimkaders.

Uit dat onderzoek blijkt dat de uitbouw van een volwaardige academische opleiding voor imams in Vlaanderen op korte termijn onhaalbaar is. Wel stelt het rapport een stappenplan voor waarbij in een eerste fase een postuniversitaire, modulaire opleiding in islamitische studies wordt gestart, met zowel een theologische als een maatschappelijke inhoud.

Als bedienaars van nieuw erkende geloofs- of kerkgemeenschappen zijn imams sinds 2007 ook inburgeringsplichtig vanaf het ogenblik dat zij als dusdanig worden doorverwezen aan het onthaalbureau.

Naar verluidt heeft nog geen enkele imam een inburgeringstraject gevolgd. N-VA’er De Craemer is onthutst. "Volgens minister Keulen heeft de FOD Justitie tot op vandaag nagelaten om de namen te verstrekken. Hoe kan een doeltreffend beleid worden gevoerd als men niet over de noodzakelijke gegevens beschikt?", aldus De Craemer.

Het kabinet van justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) weerlegt dat de FOD Justitie zou nalaten de namen van erkende imams door te geven aan Vlaams minister Marino Keulen (Open Vld). "Wij wachten op de Moslimexecutieve. Wij kunnen de namen pas doorgeven als we ze zelf ontvangen hebben van de Moslimexecutieve", verduidelijkt de woordvoerder van Vandeurzen.