Een verbod op vrachtverkeer in de Kennedytunnel is nodig om de verkeersveiligheid te verhogen. Dat zegt de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM),die de werken aan de omstreden Oosterweelverbinding in Antwerpen coördineert. BAM reageert daarmee op onder meer het actiecomité Straten-Generaal.
Straten-Generaal is een van de pleitbezorgers van een tolheffing voor vrachtwagens in de Kennedytunnel en dus voor vrachtverkeer in de tunnel.

Maar volgens de BAM hebben vrachtwagens veel moeite om de hellingen (een hellingsgraad van ongeveer vier procent) in de Kennedytunnel op te rijden. Daardoor gebeuren er volgens de BAM regelmatig ongevallen.

Door de vrachtwagens te laten omrijden via de Oosterweelverbinding -lagere hellingen - wordt het verkeer in de Kennedytunnel rustiger en verhoogt de verkeersveiligheid, aldus de BAM.

De organisatie betreurt dat de actiegroepen tegen de Oosterweelverbinding de discussie over het al dan niet tolheffen aan de Kennedytunnel onder de aandacht brengen. Dat zou er immers voor zorgen dat het vraagstuk over de veiligheid uit het oog wordt verloren.

Verder beroept de BAM zich op een antwoord van voormalig Europees commissaris van Transport Jacques Barrot over een eventuele tolheffing. Barrot zei dat een tolheffing aan de Kennedytunnel niet gebruikt mag worden voor de financiering van de Oosterweelverbinding en het Masterplan, maar wel voor rechtstreekse kosten zoals het onderhoud van de tunnel.

Tenslotte dreigt volgens de BAM het discours van de actiecomités het onafhankelijk onderzoek naar alternatieve tracés voor de Oosterweelverbinding te overschaduwen.