BRUSSEL - De professoren econommie Dirk Heremans, Koen Algoed en Theo Peeters hebben een alternatief financieringsmodel voor België uitgetekend en becijferd, het 'Leuvens model'.
Dat Leuvens model breekt met de bestaande dotatiefinanciering, zoals vastgelegd in de Financieringswet, schrijft de krant De Tijd dinsdag.

Net zoals het model dat Eric Kirsch voor CD&V uittekende, willen de Leuvense professoren de gewesten financieel responsabiliseren en meer fiscale autonomie geven.

Concreet stellen de professoren voor dat de federale dotaties aan de gewesten worden omgezet in een eigen personenbelasting van de gewesten. Ze stellen voor dat de gewestelijke personenbelasting de vorm zou aannemen van een tarief, een percentage, dat zou worden toegepast op een federaal bepaalde belastingbasis.

Het Leuvens model houdt in dat de gewesten en de federale overheid in ongeveer gelijke mate aandeelhouder worden van de inkomsten uit de personenbelasting. Zowel de federale staat als de gewesten zouden op die manier - via meeropbrengsten in de personenbelasting - een budgettaire return krijgen als ze werklozen activeren.

Het verhogen van de werkzaamheidsgraad is de doelstelling van de Leuvense economen, want dat is nodig, willen we straks de oplopende kosten van de vergrijzing kunnen betalen.

Het Leuvense model leidt op kruissnelheid tot een win-winsituatie voor alle overheden, zeggen de professoren. Het haalt de anomalie uit het bestaande financieringsmechanisme, waarbij Wallonië en Brussel worden bestraft als ze een activeringsbeleid voeren. Hoe meer mensen die gewesten immers aan het werk zetten, hoe minder solidariteitsbijdrage ze ontvangen.