Yves Leterme is formateur
Koning Albert II heeft Yves Leterme gisteravond aangesteld als formateur. Dat gebeurde nadat Jean-Luc Dehaene van zijn taak als bemiddelaar-onderhandelaar werd ontlast.
De koning ontving zondagavond op het kasteel Belvédère achtereenvolgens Jean-Luc Dehaene en Yves Leterme. Dehaene bracht als bemiddelaar-onderhandelaar verslag uit over de taak die de koning hem op 5 juli toevertrouwde. Hij moest het terrein effenen voor de formateur die na hem zou worden aangesteld.

De vorst ontving meteen nadien Yves Leterme en belastte hem met het vormen van een regering. Leterme aanvaardde de opdracht.

Dat Leterme, die na de verkiezingen als grote overwinnaar uit de bus kwam, tot formateur benoemd zou worden, is geen verrassing. Wel gebeurt dat sneller dan verwacht. Onderhandelaar Dehaene schoof immers 21 juli naar voren als streefdatum. Maar hij rondt dus een week eerder zijn opdracht af.

Bemiddeling

De voorbije dagen heeft Jean-Luc Dehaene flinke vooruitgang geboekt in zijn bemiddelingsopdracht. Hij moest het CDH, en dan vooral voorzitster Joëlle Milquet, overtuigen om mee aan de onderhandelingstafel te gaan zitten van een oranje-blauwe coalitie. Hij moest ook aftasten welke mogelijkheden er bestaan om een staatshervorming met een tweederde meerderheid af te ronden.

Alvast in zijn eerste opdracht heeft Dehaene grote vooruitgang geboekt. Het CDH heeft zijn koudwatervrees overwonnen, zo lijkt het. De relaties met CD&V zijn genormaliseerd. Althans op het sociaaleconomische vlak worden al nota's uitgewisseld, als voorbereiding op de regeringsonderhandelingen.

Of Dehaene er ook in geslaagd is om een staatshervorming dichterbij te brengen, is minder duidelijk. Zaterdag werd uit CDH-hoek informatie gelekt alsof CD&V/N-VA bereid zou zijn om zijn eisen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde minder scherp te stellen.

Dat werd daarop scherp ontkend door CD&V. 'De geruchten over vooruitgang in de gesprekken over regeringsdeelname en een mogelijk akkoord zijn volledig uit de lucht gegrepen', luidde het, wat door het VTM-nieuws verkeerdelijk geïnterpreteerd werd als de mislukking van Dehaenes opdracht.