BRUSSEL - Na een onderbreking van zes maanden in afwachting van het arrest-Mitu hervatte de Controlecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB) gisteren zijn activiteiten in het luik-Lierse van de zaak rond de vermeende omkooppraktijken van de gokchinees Ye.
Marius Mitu, Igor Nikolovski en Laurent Fassotte, die niet disciplinair mogen gestraft worden in afwachting van de rechtszaak ten gronde, werden (voorlopig) uit het dossier geweerd. De andere beschuldigden werd gevraagd of ze door de bond disciplinair wensten beoordeeld te worden of niet.

Volgende week moeten ze in een geschreven verklaring aan de Controlecommissie laten weten of ze de reglementen van de KBVB erkennen en ze door de bond gesanctioneerd willen worden (het parket vroeg straffen van 6 maand tot 3 jaar schorsing), of dat ze zich achter het arrest-Mitu scharen en niet voor de bond willen verschijnen voor het Hof van Beroep in Brussel een uitspraak ten gronde doet (het arrest-Mitu werd in kort geding uitgesproken en is dus per definitie voorlopig).

Lierse en ex-Liersedoelman Cliff Mardulier lieten al uitschijnen dat ze beoordeeld willen worden. De anderen maakten hun beslissing nog niet bekend. Ex-Liersecoach Paul Put weigert voor de bond te verschijnen.

Dinsdagochtend spanden Laurent Delorge en Yves Vanderstraeten, eveneens ex-Lierse, een kort geding aan bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Zij willen dat de rechter de Belgische Bond onbevoegd verklaard om hen te beoordelen op basis van het arrest-Mitu. De kortgedingrechter zal in de maand april uitspraak doen.