Zes op de tien wifi-netwerken onbeschermd
BRUSSEL - Zestig procent van alle WiFi-netwerken heeft geen enkele bescherming. Dat maakt hen tot een potentieel kanaal voor doelgerichte aanvallen. Ze laten immers systeeminbraken toe zonder dat de inbreker daar veel werk aan heeft, zo blijkt uit het rapport Security in Wireless Networks van Panda Software.

WiFi is de standaardtechnologie voor draadloze netwerkverbindingen.

WEP, het meest gebruikte protocol voor de veiligheid van het netwerk, vertoont veel kwetsbaarheden. WPA en WPA-PSK, de meeste effectieve protocols, worden nauwelijks gebruikt, blijkt uit het onderzoek.

De onderzoekers van Panda Software achterhaalden dit door ’wardriving' in verschillende landen, waaronder Zweden, Canada en Argentinië. Bij wardriving rijdt een aanvaller rond met een voor WiFi voorziene laptop. Tijdens het rijden worden alle toegankelijke netwerken opgespoord.

Aanvallers kunnen gratis gebruik van de betaalde bandbreedte van het slachtoffer en diens persoonlijke documenten inkijken. Bovendien kunnen aanvallers in naam van iemand anders spam versturen of inbreken op andere computers, waarvoor het slachtoffer het risico loopt veroordeeld te worden. Beveiliging van draadloze netwerken is dan ook essentieel, zo besluiten de onderzoekers.