ANTWERPEN - Vannacht heeft een zware brand gewoed in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. De brand brak uit rond 3 uur en pas rond 7 uur kreeg de brandweer het vuur onder controle. De scholieren van het Atheneum kregen vandaag gedwongen een dag vrijaf.
De brand is waarschijnlijk ontstaan in de feestzaal op de eerste verdieping van het gebouw. De precieze oorzaak is voorlopig nog niet bekend. Een kortsluiting wordt niet uitgesloten.

De brand woedde op de eerste en tweede verdieping. De Antwerpse brandweer kreeg versterking van de korpsen van Antwerpen-Dokken, Deurne en Borgerhout. Er vielen voor zover bekend geen slachtoffers. De schade is wel aanzienlijk.

Van het voorgebouw van de school staat alleen de voorgevel nog recht, maar de zijvleugels van het Atheneum zijn gespaard gebleven. ,,Het zijn voornamelijk administratieve lokalen die door de brand vernield zijn'', zegt Dries Vandermeersch, woordvoerder van het Gemeenschapsonderwijs. ,,Onder meer het secretariaat en het bureau van de directeur werden getroffen.'' Of de historische voorgevel van het gebouw kan gered worden, moet nog onderzocht worden.Niet verzekerd

Het schoolgebouw was niet verzekerd ,maar dat is niet ongewoon voor een pand van het gemeenschapsonderwijs. ,,We zullen de schade aan het gebouw uit onze centrale middelen betalen'', zegt Vandermeersch. ,,Eerst zullen we de dringende maatregelen uitvoeren, om de normale gang van zaken zo snel mogelijk te herstellen en om de schade aan het gebouw te beperken. Voor het definitieve herstel krijgen we van de overheid jaarlijks middelen. En die middelen zullen we voor de heropbouw van het Atheneum gebruiken.''

Dat het Gemeenschapsonderwijs optreedt als eigen risiconemer voor schade aan gebouwen is niet ongewoon, het personeel is uiteraard wel verzekerd.