BRUSSEL - Eurocommissaris voor Ontwikkeling en Humanitaire Hulp Louis Michel (MR) is sinds zaterdag in politiek verlof, maar dat heeft hem niet verhinderd een geschreven bijdrage te leveren aan het seminarie over de Europese grondwet, vandaag in Groot-Bijgaarden.
In zijn schrijven is Michel ‘sceptisch’ over de mogelijkheid om nog nieuwe elementen aan het ontwerp van grondwet toe te voegen. Hij hamert erop dat bepaalde verworvenheden uit het ontwerp van de Europese grondwet behouden moeten blijven. Alle aspecten van de grondwet die ‘meer efficiëntie’, ‘meer democratie’ en ‘meer transparantie’ bieden aan de Europese Unie, moeten volgens de commissaris overeind blijven.

Michel, die van 12 mei tot 10 juni politiek verlof neemt om deel te nemen aan de campagne van de federale verkiezingen, verwijst onder meer naar de subsidiariteitstoets, het charter van de fundamentele rechten, de stemmenweging in de raad van ministers, de uitbreiding van stemmingen met een gekwalificeerde meerderheid en de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese Parlement.

De voormalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken is ‘sceptisch over de mogelijkheid om nieuwe elementen’ aan het ontwerp van de Europese grondwet ‘toe te voegen’. ‘Het lijkt me beter onze energie te concentreren op het vermijden van een status-quo of een achteruitgang in vergelijking met het verdrag van Nice’, besluit hij.

Dinsdag vergaderen de speciale gezanten van de lidstaten in Berlijn over de institutionele impasse van de EU na de verwerping van het ontwerp van grondwet in Frankrijk en Nederland in 2005. Daar zou meer duidelijkheid verschaft moeten worden over de manier waarop het Duitse EU-voorzitterschap de 27 lidstaten tegen de Europese top van 21 en 22 juni op dezelfde golflengte wil krijgen.