België blijft recyclagekampioen
BRUSSEL - Van de 723.000 ton huishoudelijke verpakkingen die in 2006 in België op de markt werden gebracht door de aangesloten ondernemingen van FOST plus, werd 91,2 procent gerecycleerd. Dat meldt FOST Plus, dat het inzamelen en recycleren van huishoudelijke verpakkingen in ons land financiert en coördineert, maandag. Het gaat om een stijging van 1,2 procent ten opzichte van 2005.
Het valorisatiepercentage - recyclage en verbranding met energieterugwinning - bedraagt 94,6 procent: een stijging van 1,5 procent vergeleken met 2005.

De ondernemingen die aangesloten zijn bij FOST Plus vertegenwoordigen 92 procent van de Belgische markt voor huishoudelijke verpakkingen. België haalt ruimschoots de criteria voorzien in het Samenwerkingsakkoord - een valorisatiepercentage van 80 procent en een recyclagepercentage van 50 procent.

Sensibilisering

Daarnaast heeft FOST Plus in 2006 verder inspanningen geleverd op het vlak van de sensibilisering van jongeren. Tijdens de ongeveer vijftien evenementen die vorig jaar door FOST Plus werden gesteund, werden bijna 800.000 festivalgangers aangezet om hun verpakkingsafval te sorteren. FOST Plus was ook aanwezig op de viering van honderd jaar scoutisme op 29 april in Brussel. Daarnaast is er het educatieve programma van FOST Plus, dat zich vooral richt tot het lager onderwijs.

In 2007 legt de organisatie het accent onder meer op de strijd tegen het zwerfvuil. In Vlaanderen wordt inmiddels al aandacht gevraagd voor het probleem via een campagne. Ook de rest van België zou volgen.

Verpakkingsafval

FOST Plus hekelt tot slot nog de moeilijke totstandkoming van de herziening van het Interregionaal Samenwerkingsakkoord over de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Het gaat hierbij om de omzetting van de in 2004 herziene Europese verpakkingsrichtlijn. Die had uiterlijk in augustus 2005 omgezet moeten zijn. FOST Plus laat wel weten een uitbreiding van de financiële lasten en de verplichtingen op het gebied van controle niet te zien zitten.