GENÈVE - Taiwan mag geen lid worden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Maandag werd door de lidstaten met 148 tegen 17 stemmen een door Rusland ingediende motie aangenomen waarmee de belissing over het Taiwanese lidmaatschap volgende week van de agenda van de jaarvergadering wordt geschrapt.
Taiwan probeert al tien jaar om tegen de wil van China de status van waarnemer binnen de WHO te verkrijgen. Momenteel verloopt alle officiële communicatie tussen de WHO en Taiwan via China.

Taiwan klaagt dat het daardoor minder adequaat kan handelen bij grote medische noodsituaties en dat het wereldwijde netwerk van de WHO nu een gat vertoont.