CM wil betere toegankelijkheid gezondheidszorg
BRUSSEL - Het behoud van de huidige groeinorm voor het budget van de ziekteverzekering, een toegankelijke gezondheidszorg en meer transparantie in het geneesmiddelenbeleid zijn enkele eisen uit het memorandum van de Christelijke Mutualiteit (CM) voor de federale verkiezingen.
De CM vraagt allereerst dat de huidige jaarlijkse groeinorm voor het budget van de ziekteverzekering, die is vastgelegd op 4,5 procent, behouden blijft. 'Deze norm maakt het mogelijk nieuwe behoeften te dekken, de uitholling van de verplichte ziekteverzekering te vermijden en het financiële evenwicht van het systeem te verzekeren', luidt het bij het ziekenfonds.

Chronisch zieken

De CM eist ook een betere financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor de patiënt, onder meer voor chronisch zieken. 'Een chronisch zieke betaalt op jaarbasis gemiddeld 3.000 euro uit eigen zak voor gezondheidszorg', aldus de CM. De mutualiteit wijst erop dat dat hoge bedrag ertoe kan leiden dat patiënten bepaalde essentiële zorg uitstellen. Daarom moet er een betere dekking van niet-terugbetaalde geneesmiddelen voor chronisch zieken en een hoger zorgforfait voor personen met een zorgkost boven het gemiddelde komen.

Verder wil de CM de maximumfactuur en het Omnio-statuut, beide bedoeld om de financiële last voor patiënten draaglijker te maken, sterk vereenvoudigd zien. Dat kan bijvoorbeeld door sociale criteria als uitgangspunt te nemen of door er een individueel recht van te maken.

Vergrijzing

Het christelijke ziekenfonds wil ook dat het gezondheidsbeleid meer afgestemd wordt op de vergrijzing, want 'de voorbije twintig jaar zijn de uitgaven voor ouderenzorg en chronische zorgverlening verviervoudigd'. Daarom moet de inkomenspositie van zorgbehoevende ouderen verbeterd worden en moet het zorgaanbod voor ouderen betaalbaar blijven.

Het geneesmiddelenbeleid, dat de voorbije maanden geregeld onder vuur kwam te liggen door de hoge prijzen voor innovatieve middelen, moet transparanter, stelt de CM nog.

Tot slot vraagt de CM dat alle aanbieders van gezondheidszorg aan strikte voorwaarden beantwoorden, onder meer voor de kwaliteit en hun prijspolitiek. Daarmee wil het ziekenfonds de risico's van een grotere samenwerking tussen gezondheidsactoren en de commerciële sector inperken.